TIM

​​​​​​Met bijgevoegd formulier (rechts) kunt u incidenten melden die zich in de ketenzorg tussen verschillende instellingen in West-Friesland voordoen. De melding wordt doorgegeven aan de betreffende instantie/persoon(en). Uw suggesties ter voorkoming van het incident worden meegenomen in de analyse van het incident. Het antwoord van de ontvanger wordt naar u doorgestuurd.
Uw melding en het antwoord hierop wordt in de TIM-commissie besproken en zo nodig wordt er actie op genomen.

Als u een melding heeft die volgens u niet kan wachten, volg dan de reguliere weg voor klachtenafhandeling.

Bedankt voor uw medewerking!

 Meld een incident

Mobile Menu
Zoeken.