Arbeidsvoorwaarden

De arbeidsvoorwaarden voor de medewerkers van het Westfriesgasthuis zijn geregeld in de CAO Ziekenhuizen. Voor de medisch specialisten geldt de Arbeidsvoorwaardenregeling Medisch Specialisten (AMS). De AMS maakt deel uit van de CAO Ziekenhuizen.

Arbeidsduur
De gemiddelde arbeidsduur bedraagt 36 uur bij een fulltime contract.

Eindejaarsuitkering
In de maand december ontvangen alle medewerkers een eindejaarsuitkering. De eindejaarsuitkering is 8,33 % van het bruto jaarsalaris.

Meerkeuzesysteem arbeidsvoorwaarden
Het Westfriesgasthuis heeft voor medewerkers een aantrekkelijk Meerkeuzesysteem arbeidsvoorwaarden. Hiermee kunnen medewerkers onderdelen van de arbeidsvoorwaarden ‘inruilen’ voor verschillende doelen. U kunt daarbij denken aan een fiets; een fitnessabonnement, extra vergoeding studiekosten of extra vakantieuren.

Opleidingsmogelijkheden
Het Westfriesgasthuis faciliteert medewerkers om het beste uit zichzelf te halen en biedt daarom voldoende ruimte voor opleidingen. Daarnaast kunnen medewerkers zich ontwikkelen door deel te nemen aan leeractiviteiten zoals seminars, congressen en symposia.

Persoonlijk Levensfasebudget (PLB)
Medewerkers met een fulltime contract hebben naast hun vakantieuren recht op 57 PLB-uren per jaar.

Premiekorting verzekeringen
Het Westfriesgasthuis heeft een collectief contract met Univé en Centraal Beheer Achmea afgesloten. Medewerkers maar ook eventuele partner en inwonende kinderen kunnen extra voordelig verzekeringen afsluiten.

Pensioen
Voor medewerkers geldt de pensioenregeling van de Stichting Pensioenfonds Zorg en Welzijn. Het ziekenhuis en de medewerker betalen ieder een deel van de pensioenpremie.

Salaris
Alle functies zijn ingedeeld in een van de 17 functiegroepen volgens het FWG-systeem (Functiewaardering Gezondheidszorg). Elke functiegroep heeft een bijbehorende salarisschaal. Het salaris wordt vastgesteld op basis van kennis en ervaring.

Stagevergoeding
Studenten voor wie in de opleiding een stage als verplicht onderdeel van de studie is opgenomen ontvangen een stagevergoeding. De stage moet ten minste 144 uur per studiejaar bedragen.

Vakantiebijslag
In de maand mei ontvangen medewerkers de vakantiebijslag van 8% van het bruto jaarsalaris.

Vakantie en verlof
Medewerkers met een fulltime contract hebben recht op 144 uur vakantie per kalenderjaar. Daarnaast biedt de CAO aan medewerkers ook de mogelijkheid betaald of onbetaald verlof op te nemen.

Ziektekostenverzekering
Via het IZZ kunnen medewerkers en eventueel gezinsleden gebruik maken van de collectieve ziektekostenverzekering. Naast een uitgebreid pakket en een gunstige premie profiteren medewerkers van een werkgeversbijdrage die in de CAO is vastgelegd.
Mobile Menu
Zoeken.